Oko czyste

Bez dyscypliny oka się nie obejdzie.
I oko także musi się mocno przymuszać, aby nie stać się oknem dla diabła.
I oko Twoje niech się nie boi wysokich wymagań, opanowania, wyrzeczenia.
Problem nie okulistyczny. Ascetyczny.