Idźmy do Świętego Józefa!

Wszystkie nasze intencje polecajmy z pełnym zaufaniem Świętemu Józefowi.
Z pełnym zaufaniem polecajmy się Jego opiece.
Opiece Świętego Józefa polećmy nasze rodziny i nasze domostwa.

Miejmy w domu piękny obraz lub figurę Świętego Józefa, poświęcone przez kapłana.
Codziennie módlmy się: odmawiajmy Litanię do Świętego Józefa oraz Modlitwę do Świętego Józefa po Różańcu. – więcej


„Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich. Chciał nas Pan przez to zapewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu swemu ojcu, który miał prawo Mu rozkazywać – tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi. Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się jemu polecili. I coraz więcej jest już takich, którzy go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy” (Św. Teresa z Avili, Księga życia, rozdz. VI).