4 sposoby godnego oddania czci Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie

  • Godnie uwielbię Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, gdy zwiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim.
  • Godnie uwielbię Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, gdy będę gorliwie przybiegał na Mszę Świętą w rycie rzymskim nie tylko w niedziele i święta nakazane, ale także – o ile obowiązki stanu i okoliczności mi pozwolą – w dni powszednie.
  • Godnie uwielbię Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, gdy po przyjęciu Komunii Świętej, odprawię z pokorą i miłością modlitwę dziękczynienia, myśląc jak nieskończonego zaszczytu dostępuję za każdym razem, gdy Pan Jezus obecny w Świętej Hostii nawiedza moją duszę. Wielką wagę przywiązujmy do modlitwy po Komunii Świętej – odprawiajmy ją zawsze starannie i pobożnie!
  • Godnie uwielbię Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, gdy po zakończeniu Mszy Świętej nie będę od razu wybiegał z kościoła, lecz pozostanę przynajmniej na kilka minut cichej modlitwy, aby Panu Bogu podziękować za tę oto Mszę Świętą i wszystkie płynące z niej łaski, aby przeprosić Pana Boga za wszystkie dobrowolne rozproszenia, które miałem w czasie tej oto Mszy Świętej oraz aby poprosić o łaski dla siebie i dla bliźnich.

Powyższe cztery wskazania praktykujmy pilnie. W ten sposób Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie godnie uczcimy, a duszy naszej przysporzymy pożytków wiele.