Z naszej kruchty strategicznej

Opracowanie pozwoli nam poznać odwieczną katolicką doktrynę o Najświętszym Sakramencie i ukształtować naszą duszę w wierze, czci i miłości wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.