Różaniec nasz codzienny!

Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca! Komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając w skupieniu tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Materiały pomocne do przyswojenia sobie łacińskich tekstów Różańca są dostępne w naszej kruchcie strategicznej oraz – tutaj