Duszpasterstwo integralne

Dobrze uczyni dusza, która z otwartością zbliży się do skarbów łaski i prawdy. 3 elementy zasługują na podkreślenie:

  1. Kaplica. Codzienna Msza Święta, Sakrament Pokuty, codzienne katolickie nauczanie kapłana, wspólna modlitwa, zwłaszcza Różaniec.
  2. Kruchta strategiczna. Starannie dobrane książki i broszury, mające na celu coraz lepsze poznawanie wiary katolickiej i postęp duszy w świętości. Codziennie dostępne.
  3. Internet. Krzewione przez kapłana codziennie ortodoksyjne treści katolickie przysporzą dobra naszej duszy. Trzy adresy mamy na uwadze: Sacérdos Hyacínthus, Vérbum cathólicum oraz Actuália.

Dusza otwarta na łaskę i prawdę widzi dobro, jakie Pan Bóg jej daje w powyższych trzech wymiarach katolickiego duszpasterstwa, dziękuje za nie Panu Bogu i korzysta w nich z gorliwością. Nie pozostanie bezczynna. Przyspieszy kroku na drodze świętości!


kaplica-kruchta-internet