Integralność wyznania

Zarówno przy rachunku sumienia, jak i przy wyznaniu grzechów ciężkich w konfesjonale, mamy obowiązek zachować wymóg integralności, to znaczy po pierwsze, że należy wyznać WSZYSTKIE popełnione przez nas grzechy ciężkie, nie tając żadnego z nich. Po drugie – podajemy dokładnie: o jaki grzech chodziło, ważniejsze okoliczności oraz liczbę grzechów (rodzaj-okoliczności-liczba).