Wdzięczność i modlitwa

Za garstkę Biskupów i Kapłanów, którzy nie poddali się nurtom rewolucyjnym i w ostatnich kilkudziesięciu latach wytrwali do śmierci przy katolickim ołtarzu, sprawując wyłącznie Mszę Świętą w rycie rzymskim i trudzili się około krzewienia nieskazitelnego, niezmutowanego katolickiego depozytu wiary, módlmy się gorliwie, zachowując o nich wdzięczną pamięć.

Réquiem aetérnam dona éis Dómine,
et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in pace.
Amen.