Mężowie i żony

Św. Franciszek Salezy pisze:

„Tak więc powinny żony pragnąć tego, by mężowie ich usmażeni byli w cukrze pobożności, człowiek bowiem bez pobożności to zwierz srogi, przykry i groźny; mężowie zaś pragnąć powinni, by żony ich były pobożne, gdyż kobieta bez pobożności niezmiernie jest słaba, i skłonna do upadku lub przyćmienia swej cnoty”.