Obietnica

5 lat temu złożyłem Panu Bogu obietnicę. Ponawiam dzisiaj tę decyzję, która jest właściwie obowiązkiem katolickiego duchownego. – więcej

Radością kapłana będą informacje o duchownych w Polsce i za granicą, którzy – po dłuższym lub krótszym czasie sprawowania kultu reformowanego – podejmą decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim: Mszą Świętą w rycie rzymskim. Dałby Bóg!