Drogocenny Sakrament Kapłaństwa

Wierność Tradycji – rozumianej tak, jak ją od wieków rozumie Kościół Katolicki – to między innymi katolickie rozumienie kapłaństwa.
Sakrament Kapłaństwa ustanowił Jezus Chrystus.
Tam, gdzie nie szanuje się Sakramentu Kapłaństwa, nie ma wierności Tradycji.
Powinien o tym pamiętać sam kapłan oraz wszyscy należący do Kościoła Katolickiego.

Większy katechizm rzymsko-katolicki Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego (1927)

Tam, gdzie kapłan wiernie przekazuje odwieczny katolicki depozyt wiary, znajdą zastosowanie następne słowa tegoż samego katechizmu: