Troska Świętej Teresy z Avili o zbawienie dusz

Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów:

Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.