Priorytety

Pan nasz Jezus Chrystus mówi: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).
Jak jest z moją duszą? – więcej