Czy w tej kwestii podjąłem już decyzje miłe Niebu?

Diabeł w wielu duszach skutecznie wygasił zainteresowanie Sakramentem Pokuty.
Diabeł w wielu duszach skutecznie wygasił zainteresowanie spowiadaniem się u kapłanów nieskazitelnej katolickiej ortodoksji.
Diabeł dobrze wie, że gdyby dusza spowiadała się regularnie i spowiadała się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji, czyniłaby znaczne postępy w świętości.
Jak jest z moją duszą? Czy w powyższych kwestiach podjąłem już decyzje miłe Niebu?