Źródła Objawienia Bożego: Pismo Święte i Tradycja

Co nazywamy Pismem świętym?
Pismem świętym nazywamy zbiór ksiąg napisanych z natchnienia Ducha Świętego, a uznanych przez Kościół jako Słowo Boże.

Ca nazywamy Tradycją?
Tradycją czyli ustnym podaniem nazywamy prawdy objawione przez Boga i podane do wierzenia przez Kościół katolicki, a nie spisane w księgach Pisma świętego.

Większy katechizm rzymsko-katolicki Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego (1927)