Obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

vére, reáliter, substantiáliter (łac.)
– prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie.

Tak jest obecny Pan nasz Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie.


więcej – zob. zakładka: Słowniczek