Godne uczczenie Najświętszego Sakramentu

Godnie uczczę Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego vere, reáliter, substantiáliter w Najświętszym Sakramencie, gdy:

– Zwiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim i będę często na nią przybywał,
– Pobożnie, z wiarą, czcią i miłością będę się modlił za każdym razem po przyjęciu Komunii Świętej,
– Po każdej Mszy Świętej nie będę od razu wybiegał z kościoła, lecz pozostanę przynajmniej na kilka minut cichej prywatnej modlitwy, w której

podziękuję Panu Bogu za tę oto Ofiarę Mszy Świętej i wszystkie płynące z niej łaski,
przeproszę za moje roztargnienia i nieuwagę podczas tej oto Mszy Świętej,
poproszę ufnie o łaski dla siebie i dla moich bliźnich.

W ten sposób uczczę godnie Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i tajemnicę Najświętszej Ofiary, a dusza moja zyska obfitość łask.