Dusza gorliwa mowy o Panu Bogu słucha chętnie!

Ceńmy sobie miejsca, gdzie kapłan katolicki codziennie kieruje do wiernych słowa ortodoksyjnego katolickiego pouczenia.
Budujący przykład zostawiła nam Św. Teresa z Avili: „Nigdy w życiu nie przykrzyło mi się słuchać rozmowy o Bogu”.