Współpraca z łaską. Nie próżnujmy!

„Żeby łaska Boska mogła się stać nam pożyteczną ku zbawieniu, potrzeba wiernie z nią współpracować, czyli powinniśmy, idąc za jej natchnieniem, czynić to, do czego nas pobudza. Przeto Pismo święte ostrzega nas o tym, mówiąc: Napominamy was, abyście daremno łaski Bożej nie przyjęli (2 Kor 6, 1)” (Abp Szymon Kozłowski, O łasce).