Drogocenna czystość

Pilnie zachowujmy drogocenną cnotę czystości – w myślach, spojrzeniach, słowach i uczynkach. I prośmy o nią – pokornie i ufnie – w codziennej modlitwie.
Wierni Bożemu Objawieniu, stawiajmy sobie bardzo wysokie wymagania!