Ta tematyka nie może być zakazana

Jeżeli kiedy, to właśnie zwłaszcza w czasach zamętu powszechnego byłoby nierozumne dyspensować się od analizowania tematyki autorytetu w Kościele. Wchodzą tu w grę między innymi kwestie takie, jak: hierarchia, prawowitość, jurysdykcja, ortodoksja, herezja, utracalność urzędu. Poważna analiza zakłada sięganie do materiałów źródłowych, do autorytatywnych wypowiedzi papieskich i soborowych oraz do poważnych opinii uznanych katolickich teologów. Obiegowe opinie, aprioryczne slogany i dezawuujące epitety nie wystawiają dobrego świadectwa rzetelności metodologicznej.