Obowiązki papieża

Konstytucja Dogmatyczna Pastor aeternus o Kościele Chrystusowym Soboru Watykańskiego (1870).
Ten sam dokument, który zawiera sformułowanie dogmatu o nieomylności papieskiej, zawiera także następujące słowa: więcej

Pozwolę sobie na skromny komentarz. Niezrozumiałe są odzywające się tu i ówdzie glosy zniechęcające do zajmowania się tematyką autorytetu w Kościele, zwłaszcza w odniesieniu do ostatnich kilkudziesięciu lat.