Łaska ostatecznego wytrwania

Najważniejszą ze wszystkich najważniejszych spraw jest, aby odchodzić z tego świata w wierności wierze katolickiej i w stanie łaski uświęcającej. Mistrzowie życia duchowego przestrzegają przed możliwością zintensyfikowanego działania diabła w ostatnich godzinach przed śmiercią.
Módlmy się o łaskę ostatecznego wytrwania. Z wiarą i ufnością prośmy codziennie po wielekroć Matkę Bożą: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.