Nazwa święta

7 października przypada święto ku czci Różańca Świętego.
Łacińska nazwa święta brzmi:

Sacratíssimi Rosárii Beátæ Maríæ Vírginis

Po polsku przyjęta jest nazwa:
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.