Lektura dla kapłanów budująca

W tej skromnej objętościowo książce, która jest po większej części kompilacją światłych głosów świętych pasterzy – papieży, biskupów i kapłanów – katolickie duchowieństwo znajdzie dzisiaj, w czasach zamętu powszechnego, wiele światła i drogocennych wskazań, jak w trudnych, złożonych i pogmatwanych kontekstach wzorowo wypełnić zadania kapłańskie. – więcej