Pożytki lektury katolickiej

Dzięki lekturze codziennej nabywamy wzniosłej znajomości wiary katolickiej, stajemy się zdolni do rozpoznania i odrzucenia błędów wierze katolickiej przeciwnych, zapalamy się do świętego życia i do wzniesienia duszy ku Bogu.
W Księdze Sentencji św. Izydor, biskup, pisze o konieczności lektury:

„Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać.
Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami.
Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.
Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga”.