Kazanie drukiem

Tekst zawiera istotne aspekty katolickiego depozytu wiary, które powinniśmy zachować wiernie – także w czasach nasilającego się zamętu powszechnego.
Czytajmy uważnie ku zbudowaniu! –
więcej