Różaniec

R o s á r i u m

Mystéria gaudiósa – tajemnice radosne
(in feria secunda et feria quinta – w poniedziałek i czwartek)

 1. Annuntiátio – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
 2. Visitátio – Nawiedzenie św. Elżbiety.
 3. Natívitas – Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Praesentátio – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
 5. Invéntio in Templo – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Mystéria dolorósa – tajemnice bolesne
(in feria tertia et feria sexta – we wtorek i piątek)

 1. Agonía in Hortu – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Flagellátio – Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Coronátio spínis – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
 4. Baiulátio Crúcis – Dźwiganie Krzyża.
 5. Crucifíxio et Mors – Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa.

Mystéria gloriósa – tajemnice chwalebne
(in feria quarta, in sábbato, et Domínica – w środę, sobotę i niedzielę)

 1. Resurréctio – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Ascénsio – Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Descénsus Spíritus Sancti – Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Assúmptio – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 5. Coronátio in Caelo – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.