Dni tygodnia w liturgii

Niedziela – Domínica.
Poniedziałek – Feria secunda.
Wtorek – Feria tertia.
Środa – Feria quarta.
Czwartek – Feria quinta.
Piątek – Feria sexta.
Sobota – Sábbato.