Dobro przez modlitwę

Bardzo wiele dobra można uczynić bliźnim przez modlitwę. Była tego nad wyraz świadoma Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Gdy wstępowała do klasztoru, powiedziała: Przybyłam tutaj, aby zbawiać dusze, a nade wszystko, by modlić się za kapłanów.
Nie ustawajmy w modlitwie! RÓŻANIEC.