Zamawianie Mszy Świętych

Zamawiając u kapłana Mszę Świętą, należy od razu jasno sformułować intencję oraz określić termin.
Proszę nie przysyłać kapłanowi żadnych pieniędzy na odprawienie Mszy Świętej bez określenia powyższych dwóch elementów.


Wykaz intencji – zob. zakładka: Intencje mszalne