Kapłan i zakonnik wierny

O. Wiktor Mróz OFM Conv. (Franciszek Błaż) do końca swych dni pozostał wierny Tradycji Kościoła i tradycyjnej Mszy Świętej w rycie rzymskim, opierając się na bulli Quo primum tempore. Ks. Paweł Kramer w swojej książce The Suicide of Altering the Faith in the Liturgy wspominał: “O. Mróz opowiedział mi, że o. Maksymilian wezwał go, by zawsze pozostał wiernym Tradycji. ‘Diabeł’ – rzekł o. Maksymilian Kolbe – ‘posiada Biblię, ale jest w piekle. To Tradycja zaprowadzi cię do Nieba”. Ojciec Maksymilian ujawnił o. Mrozowi w roku 1939 liczbę dni, jaka pozostała mu w życiu i dlatego wiedział on kiedy dokładnie w kwietniu 1992 roku zostanie powołany do wiecznej nagrody. O. Kolbe przepowiedział, że o. Mróz będzie wyklętym w późniejszych swych latach i proroctwo to wypełniło się, kiedy o. Mróz został wyrzucony z zakonu franciszkanów i wreszcie ‘ekskomunikowany’ za odmowę porzucenia tradycyjnej Mszy Świętej i przyjęcia Novus Ordo. – więcej