Punkty do niedzielnego kazania

Pośród nasilającego się zamętu powszechnego, nie zaniedbujmy sprawy najważniejszej: uświęcenia swojej duszy.
Aspekt: kompletność, totalność, całościowość.
3 konkretyzacje:

Decyzja kompletna: wiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Modlitwa kompletna: choćby trudności i niechęci przychodziły na nas wielkie, codziennie ofiarujmy Panu Bogu dar modlitwy kompletny.
Lektura kompletna: codziennie czytajmy przynajmniej jedną stronę tradycyjnych katolickich katechizmów,  żywotów Świętych oraz tradycyjnych katolickich pouczeń duchowych.

Najświętsze Imię Maryi.
Matka Boża prowadzi do odrzucenia błędu i grzechu, i do życia w prawdzie i łasce – do służby Bogu kompletnej!