Detale łacińskiej wymowy

oe – wymawiamy jako: e
np. proelio wymawiamy: prelio

ae – wymawiamy jako: e
 – wymawiamy jako: ae

ea – wymawiamy jako: ea


Więcej – zob. zakładka: Łacina kościelna