Nasza codzienna lektura priorytetowa!

Na biurku miejmy tradycyjne katolickie katechizmy. I czytajmy przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie!
Czytanie tradycyjnych katechizmów uczy nas precyzji myślenia, dokładności doktrynalnej i pozwala nam poznać kompletne spektrum katolickiego depozytu wiary.
Czytanie tradycyjnych katechizmów uczy nas odróżniania katolickiej ortodoksji od doktryn fałszywych.
Czytanie tradycyjnych katechizmów uczy nas prawd wiary, modlitwy, sakramentów świętych i moralnych wymogów wiary katolickiej.
W aktualnych czasach nasilającego się zamętu powszechnego codzienne czytanie katolickich tradycyjnych katechizmów jest pilnym obowiązkiem!

Arcybiskup Józef Bilczewski pisał: „Katechizm jest co do objętości książeczką małą, ale co do bogactwa treści nie może z nim się równać żadna inna książka, a nawet wszystkie na świecie. Zawiera on streszczenie i sumę tego wszystkiego, co Pan Bóg objawił, sobory uchwaliły, papieże ogłosili, Ojcowie Kościoła i Święci nauczali. Daje on krótko i jasno odpowiedź na wszystkie pytania, poruszające umysł i serce człowieka”.