Jest nadzieja dla grzesznika

Matka Boża nie pobłaża grzechowi. Nawet najmniejszemu. Powszedniemu.
Nawet największego grzesznika – jeśli modli się pokornie i szczerze – Matka Boża doprowadzi do nawrócenia, do dobrej spowiedzi i do Nieba. – więcej