Kazanie na X Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 01.08.2021 r.

Kazanie na X Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 01.08.2021 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Prawnokanoniczne powody wytrwania przy Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. dr Gommar A. De Pauw (1918-2005).

Pobierz »