Katolicki depozyt wiary

Prawda poznana nie może pozostawać tylko wiedzą. Jeśli ktoś na przykład poznał prawdę o kulcie katolickim, ma obowiązek za poznaną prawdą pójść – podjąć odpowiednie decyzje i działania.