Przestroga

Biskup Antônio de Castro Mayer był dla wiernych diecezji Campos pewnym przewodnikiem na drodze wiary katolickiej. Był katolickim – nie tylko z nazwy, ale de facto – biskupem. Do końca. Po jego śmierci przybywało dusz, które staczały się ku odmętom zmienionej religii.
Historia diecezji Campos powinna być dla nas głośno wołającą, mocną i dramatyczną przestrogą. Jeśli nie będziemy mocno zakorzenieni i utwierdzeni w katolickiej ortodoksji, zachowując wierność katolickiemu odwiecznemu depozytowi wiary i trzymając się ortodoksyjnych katolickich duchownych, grozi nam niebezpieczeństwo stopniowego staczania się ku odmętom zmienionej religii. I to szybciej niż moglibyśmy przypuścić. Aparat propagandowy zmienionej religii będzie się nasilał i zwiedzie wielu.
I z błędów historii możemy wyciągnąć zbawienną naukę. Obyśmy tylko uczyć się chcieli.
Kto jeszcze tkwi w odmętach zmienionej religii, niech jak najszybciej nawraca się na wiarę katolicką.
Kto już na wiarę katolicką się nawrócił, niech wytrwa do końca!