Groźny aspekt zmienionej religii

Bardzo groźnym aspektem krzewienia od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych zmienionej religii jest (w wielkiej części już będące faktem) utrwalenie się w wielu umysłach nieortodoksyjnych doktryn, w przeświadczeniu, że są one ortodoksyjną doktryną katolicką.