Na Anioł Pański biją dzwony

Święty Bonawentura wprowadził ten piękny zwyczaj. Pisze hagiograf: „On to pierwszy, będąc generalnym przełożonym, nakazał w całym swoim Zakonie dzwonić rano, w południe i wieczór na Anioł Pański, i od niego wszczął się ten święty zwyczaj, odtąd w całym Kościele przyjęty”.

Anioł Pański odmawiajmy codziennie – więcej