Życie duchowe

Jedną z pokus dotyczących życia duchowego jest dążenie do komfortu, do dobrostanu psychologicznego, doczesnego. Kto traktuje życie duchowe poważnie, zauważy, że Pan Bóg dopuszcza na drodze rozwoju trudne próby celem wydoskonalenia duszy. Niejednokrotnie przychodzi duszy toczyć długotrwałe i żmudne walki duchowe, by pokusy odeprzeć, zbędne przywiązania zrywać i dochować Panu Bogu nieskazitelnej wierności.
Walkę duchową trzeba wpisać w rozwój życia duchowego. Nie rozglądajmy się za komfortem i dobrostanem psychologicznym, doczesnym. Walczmy dzielnie o wierność Panu Bogu, idąc dzień po dniu za działaniem łaski w naszej duszy.