Poznawajmy skarby łaciny kościelnej

Wzbogacajmy znajomość modlitw katolickich w języku Kościoła. Możemy korzystać z materiałów dostępnych pod zakładką: Łacina kościelna.

Pomocny będzie nam także Słownik kościelny łacińsko-polski – więcej


Słownik dostępny w kruchcie.