Owoce lektury

Po latach skonstatujemy, jak wielką korzyść intelektualną i duchową przyniosło nam znaczne zdystansowanie się od publicystyki bieżącej i skoncentrowanie się codziennie na ortodoksyjnej lekturze katolickiej. Przybędzie mądrości.