Decyzja poważna, praktyka poważna

Kwestia najwyższej pilności w czasach, gdy od kilkudziesięciu lat w strukturach kościelnych powszechnie krzewiona jest zmieniona religia.
Kto już decyzję podjął i poniższa lektura jest jego praktyką codzienną, postępuje na drodze wiary katolickiej. Dzięki tej lekturze codziennej nabywa wzniosłej znajomości wiary katolickiej, staje się zdolny do rozpoznania i odrzucenia błędów wierze katolickiej przeciwnych, i zapala się do świętego życia:

Czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Choćby jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytam codziennie żywoty Świętych.
Choćby jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytam codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Choćby jedną stronę dziennie. Codziennie.

Jeśli takiej decyzji jeszcze nie podjąłem, na co właściwie czekam?


Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13)!