Fałszywe przeświadczenie

Nadal wielu jest przekonanych, że religia krzewiona od ponad pięćdziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych jest religią katolicką. Można dobrodusznie przypuścić, że przynajmniej u części z tych osób mamy do czynienia z ignorancją niezawinioną. Ignorancja nie jest cnotą.