Problem wysokich wymagań

Jednym z powodów braku postępów w życiu duchowym może być niechęć (lęk) do postawienia sobie wysokich wymagań. Święci stawiali sobie bardzo wysokie wymagania.
Czytajmy codziennie żywoty świętych. Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.