Należy podać LICZBĘ grzechów ciężkich

Papież św. Pius X w Katechizmie naucza:

Co to znaczy, że spowiedź powinna być zupełna?
Spowiedź powinna być zupełna, to znaczy, że trzeba wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które pamiętamy, a popełnione od czasu ostatniej dobrej spowiedzi, wraz z podaniem ich liczby i okoliczności ich popełnienia.

Zarówno robiąc rachunek sumienia przed spowiedzią, jak i spowiadając się, należy mieć na uwadze tę niezbędną regułę: co do grzechów ciężkich należy podać ich LICZBĘ i okoliczności.
Jeśli ktoś tego nie czyni, spowiedź jest nieważna z braku integralności wyznania.
Jeśli ktoś spowiada się na przykład z dłuższego czasu albo grzechy ciężkie popełniał często i trudno byłoby mu podać precyzyjną liczbę tych grzechów, należy wtedy podać liczbę przybliżoną, zaznaczając spowiednikowi, że nie pamiętamy dokładnej liczby.

Papież św. Pius X w Katechizmie naucza:

Co mamy zrobić, gdy nie pamiętamy dokładnej liczby popełnionych grzechów?
Gdy nie pamiętamy dokładnej liczby popełnionych grzechów, wówczas powinniśmy podać liczbę przybliżoną.

Jeśli ktoś nie podaje liczby wszystkich popełnionych grzechów ciężkich, spowiednik ma obowiązek o to dopytać. Zasadniczo jednak sam penitent powinien przy każdej spowiedzi mieć starannie na uwadze:

W odniesieniu do wszystkich grzechów ciężkich podajemy w konfesjonale wyraźnie:

– o jaki grzech chodziło,
– ile razy był popełniony
– i w jakich okolicznościach.

Rodzaj – liczba – okoliczności.

Za każdym razem spowiadajmy się dobrze, starannie.


„Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie” (Św. Teresa z Avili).