Niedorzeczność

Jest niedorzecznością, mając dostęp do spowiednika nieskazitelnej ortodoksji katolickiej, gdy się jest w stanie grzechu ciężkiego, nie przystąpić do spowiedzi.
Jest niedorzecznością, mając dostęp do spowiednika nieskazitelnej ortodoksji katolickiej, gdy się jest w stanie grzechu ciężkiego, zwlekać ze spowiedzią dzień, dwa dni, kilka dni, tydzień, kilka tygodni.
Jest niedorzecznością, mając dostęp do spowiednika nieskazitelnej ortodoksji katolickiej, gdy się jest w stanie grzechu ciężkiego, brać udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim z sercem obciążonym grzechem ciężkim.
Niedorzecznością jest rozmijać się z Chrystusem.

„Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).