Fatimskie przynaglenie

Odmawiajcie Różaniec!
Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca.
Jeśli obowiązki stanu nam pozwalają, odmawiajmy codziennie cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.